Dzwoni ktoś z ministerstwa normalne

Nie ma gorszego widoku niż zombie snujący się pomiędzy siłownianymi sprzętami. Mierz wysoko wpajali mu wzniośli nauczyciele! Z Marsylii do Rzymu bilet trzeciej klasy kosztował tylko trzydzieści więcej osiem franków czterdzieści centymów i zostawiał mu swobodę zatrzymywania się w drodze, z czego myślał skorzystać, aby uczynić zadość nie ciekawości obcych miejsc, która nigdy nie była u niego zbyt silna, ile swojej despotycznej potrzebie snu. W tych dniach ksiądz kardynał wydał dokument suspendujący mnie, zabierający mi wedle prawa ludzkiego wszystką władzę w Kościele? Możemy osiągnąć dokładnie odwrotny skutek, bo mięśnie zamiast pracować i ćwiczyć będą tylko ściskane. I mówiąc o koalicji, mam tu na myśli tak PiS, jak i Samoobronę więcej czy LPR. Głosujący mogą usunąć rząd, jeśli im nie odpowiada i umieścić na jego miejscu inny, ale ich głos nigdy nie miał, nie ma i nie będzie miał jak
iegokolwiek widocznego wpływu na więcej prawdziwą siłę rządzącą światem, a więc nie będzie miał też wpływu na losy ich kraju i ich samych. W ich ślady poszli pomniejsi despoci Sukarno w Indonezji, Ho Chi Minh i Pol Pot w Indochinach, Naser i Saddam na Bliskim Wschodzie, Peron i Castro w Ameryce Łacińskiej, Kadafi, Bokassa i Idi Amin w Afryce.

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s