Gdy nocuję w jakimś hoteliku mogę

Jakaż moc boska czy ludzka, jest w stanie przeciwstawić się moim pragnieniom, skoro wolna jestem od jakichkolwiek religijnych bojaźni, skoro dzięki swoim wpływom i bogactwu stoję ponad prawem? A młodzi są coraz częściej przedmiotem kpin. Jego mięśnie zwisają mu z rąk tak, jakby za chwilę miały się ześliznąć na podłogę. Wiemy tylko tyle, że nazajutrz dziewczynka znęca się nad swoją lalką – wyrywa jej włosy i uderza nią o podłogę, co raczej nie jest normalną zabawą? Imam się przedsięwzięcia, które dotychczas nie miało przykładu i nie będzie miało naśladowcy. O naśladowcy, trzodo niewolników! Skuteczne ćwiczenia na płaski brzuch umocnią mięśnie brzucha, a zmiana diety sprawi, że po brzydkim zaokrągleniu zostaną wyłącznie wspomnienia. To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości. Normalne zajęcie oficera wywiadu? Ot
ż mądry pan nie może ani powinien dotrzymywać wiary, jeżeli takie dotrzymywanie przynosi mu szkodę i gdy zniknęły przyczyny, które spowodowały jego przyrzeczenie. Arab nie ma przewagi nad barbarzyńcą ani barbarzyńca nad Arabem. Przetrwała ona dzięki pamięci rodzinnej i historycznej głęboko zakorzenionej w tradycji chrześcijańskiej. I każdego dnia udajemy, że nie dostrzegamy tej chwili, ze ona wcale nie istnieje. Otóż pani Brothers osiągnęła sukces dzięki niezwykłej sprawności swojej pamięci. No chyba, że ta równość nie dotyczy tych, którzy ustalali zasady. Jeśli chodzi o Ałłę, wspaniałomyślnie odkupił ją wspomniany wcześniej prof. Młodość to jedyna rzecz godna posiadania. Cóż za metoda na przetrwanie! Wszyscy młodsi w ogóle nie wchodzą w grę, małych dzieci się nie lubię, nudzą mnie śmiertelnie, wolę małe psy. Kocha się tylko to, od czego się cierpi. A j eśli idzie o znęcanie się oddziałowej, która bezustan

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s