Gdy osiągnęła już

Świadomie bądź nieświadomie, senny, biurokratyczny handel z jakim dzisiaj musimy obcować, jest w dużej mierze odpowiedzialny za letarg społeczny, będący następstwem procesu globalizacji ekonomicznej. Zmieniał się system, wprowadzano te metody Kuronia, walterowskie i nam się to tak nie podobało, że rozwiązaliśmy drużynę. Nie ma gorszego widoku niż zombie snujący się pomiędzy siłownianymi sprzętami! Nie istniała sztywna pronazistowska postawa uwarunkowana przynależnością klasową, pokoleniową czy kategorią płciową. Każde stworzenie jest smutne po cielesnym obcowaniu. Ich Polska to zarządzany z zewnątrz kraj, by tak rzec, odnarodowionego motłochu maszerującego w nowy bolszewizm pod komendą przywódców międzynarodowego obozu miłości i postępu. To, które po nim przyszło, w większości swojej przejmowało jego frazeologię, uważając ją za dogodną do pokrycia odznaczającej jego wi
1;kszość tchórzliwości i materializmu, do umotywowania jego bierności politycznej lub czynnego poddania się wrogom? A przede wszystkim oznacza to odrzucenie roli zwierzęcia ofiarnego, nietolerowanie żadnej doktryny, która głosi potrzebę samopoświęcania, traktując to jako moralną cnotę czy obowiązek. Twoje dziecko także na pewno polubi spokojną, wesołą muzykę. Pojazd ten to mała przenośna siłownia. Które wtedy są dobre, gdy cierpisz w milczeniu. Dzieciobójstwo, ojcobójstwo, wspólność kobiet, handel kradzionym, swawola we wszelkim rodzaju rozkoszy, nie masz, słowem, nic tak ostatecznego, co by się nie okazało kędyś uświęcone obyczajem jakiegoś narodu? W tym tkwi cała sztuczka. Celem utrzymania kontroli nad prywatną własnością zmuszeni jesteśmy używać władzy, aby strzec jej przed tymi, którzy mogliby nam ją zabrać, gdyż podobnie jak my, nigdy nie mają jej dosyć. Cóż jest nacjonalizm, ja k nie narkoza, która oszałamia tłumy, ukazując im większe

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s